The Waterfront Ideas | Tidligere arrangementer | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Koalisjonsregjeringer: konstruktiv kompromissmaskin eller garantist for krisemålinger?

23. september 2020 |  Deloittehuset

Frp fikk nok - er livet i opposisjon den sikreste måten å beholde velgere på? Prioriterer de små regjeringspartiene egen oppslutning over ansvaret det er å styre landet? Og hvorfor er det så fordømt vanskelig å samarbeide i politikken når andre deler av samfunnslivet ser ut til å få det til?

Livsverkets liv etter døden

4. mars 2020 |  Deloittehuset

Håvamål lærte oss ettermælets store konsekvenser; dommen som ettertiden feller over den avdøde, forsvinner aldri! Å ha en strategi for ettermæle og hvordan dine verdier skal forvaltes etter din død er viktig for mange. Hvis livsverket ditt vakler ved tanken på at det skal videreføres gjennom arv, er stiftelser et tryggere valg.

Taushet til salgs

13. september 2019 |  Deloittehuset

Taushetsplikten legger seg som et lydtett teppe over de fleste konflikter som løses gjennom et økonomisk oppgjør mellom parter som er uenige. Behovet for en offentlig unnskyldning eller å kunne formidle sin versjon av uretten som er begått, blir ikke mulig for ofrene, med mindre de velger å gå til media med sine anklager. Varslernes vern styrkes fra 01.01.20 ved at deres rettigheter inngår i arbeidsmiljøloven.

Kontroll er bra – men er tillit bedre?

14. august 2019 |  Arendalsuka

Den generelle tilliten, det vil si hvorvidt vi stoler på folk i sin alminnelighet, er høy i Norge. Historiske årsaker som lavt konfliktnivå, høy grad av likhet – både etnisk, kulturelt og økonomisk – og en fungerende rettsstat og gode institusjoner, er forklaringen. Tillit er et svært godt alternativ til kontroll. I stadig flere transaksjoner mellom mennesker eller organisasjoner må kontroll inn som et supplement eller erstatter, når tilliten er borte.

Gode ultralange liv

22. mai 2019 |  Deloittehuset

Mer enn halvparten av dagens japanske babyer vil leve til de er over 100 år. Genredigeringsteknikker, som bl.a. CRISPR, kan gjøre det mulig å leve mye lenger enn før. Forventet levealder i Norge er 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. Plusser du på 20 år, blir det ultralange liv. Men blir de gode?

Skatt, avgift og den hjemløse kunsten

20. mars 2019 |  Munchmuseet

Noen av verdens vakreste kunstverk står i dag innpakket og stuet vekk på internasjonale lagerhus. Kunst som objekt kan av enkelte være egnet for å unndra skatt. For de som oppgir kunsteiendommene sine vil allikevel kostnader til toll og momspåslag gjøre det svært dyrt å la kunstverkene reise fritt mellom internasjonale utstillinger. Resultatet er at kunstverk som er av stor interesse for offentligheten, gjemmes unna.

2018

Techclash

21. november 2018 |  Deloittehuset

Leser du ikke nyheter fordi du er lei av fake news? Deltar du ikke i debatter fordi du misliker netthets? Gir du nødig fra deg personopplysninger? Bekymrer du deg for demokratiets forfall fordi valg infiltreres? Hvis du er urolig for hva teknologien gjør med oss, er du ikke alene. Du er antagelig en «techlasher» du og.

Stakkars mannen

25. oktober 2018 |  Munchmuseet

Hvordan skal mannen være i dag? Maskulin, familieoverhode, skifte dekk, klippe gress og kjøre på fotballtrening? Eller kan mannen være en omsorgsperson på lik linje med kvinnen? Flere menn har i det siste tatt opp problematikken rundt dette i samfunnsdebatten og mener at menn må begynne å få lov til å føle på lik linje med kvinnen. Gutter blir ofte bedt om å "manne seg opp", ikke gråte, ikke vise frykt, ikke vise følelser. Det ender opp med at den eneste følelsen menn klarer å vise og sette ord på er sinne. Skal ikke menn få lov til å føle andre følelser enn sinne? Henger dette sammen med selvmordsraten for menn?

Bærekraftrevolusjonen

18. april 2018 |  Deloittehuset

Bærekraft som konkurransekraft er noe deler av næringslivet har skjønt for lenge siden, selv om det fremdeles foregår mye «grønnvasking». Til tross for forekomster av grønnvasking, eksisterer det heldigvis en sterk vilje til å finne løsninger på endringene vi må gjennom for å bli et bærekraftig samfunn, i tillegg til at markedskrefter og teknologisk utvikling hjelper til med å dra oss i riktig retning.

Hva blir kunstens Netflix?

22. februar 2018 |  Munchmuseet

Teknologiske fremskritt gjør flere kulturformer lett tilgjengelig for et stort publikum. Strømmetjenester og ny teknologi har gjort at vi kan se og høre på det vi ønsker, der hvor vi ønsker å se og høre det. Kan kunsten gå i samme retning?

2017

Den pengeløse fremtiden

15. november 2017 |  Deloittehuset

Vi er på god vei mot et samfunn uten kontanter – i løpet av en dag bruker bare seks prosent av DNBs kunder kontanter. Kontanter er kostbart og driver en svart økonomi, derfor hevder mange at pengene må bort. Samtidig skaper det kontantløse samfunnet frykt for et større gap mellom fattig og rik, og mer overvåkning. Og hva gjør vi dersom det elektroniske betalingssystemet stopper helt opp?

Er kjendisene en trussel for kunsten?

27. september 2017 |  Munchmuseet

Dronning Sonja som billedkunstner, Knausgård som kurator, Atle Antonsen i rollen som Papageno i operaen, Christian Ringnes som kurator for skulpturparken på Ekeberg. USAs tidligere president George W. Bush gjør sågar suksess som billedkunstner. Men er Kultur-Norge klar for celebert besøk?

Gøy som gründer?

10. august 2017 |  Øyafestivalen

Gründertilværelsen er ønsket av mange, men det er ikke alltid det innfrir forventingene. Halvparten av norske studenter født etter 1996 (generasjon Z) ønsker å være gründer, men vet de hva de går til? De fleste går inn i dette med innsikt om at det må hardt arbeid til og at de kanskje ikke lykkes. De færreste går ut av det med alle illusjoner knust.

Forberedelser til det postfaktuelle samfunn

26. april 2017 |  Deloittehuset

Hvis rasjonalitet og vitenskap er fundamentet for hele vår moderne sivilisasjon, hvorfor er ikke flere med i kampen for å forsvare det? Mediene, politikere, og også enkeltindivider formidler løgn, halvsannheter, fordreininger av virkeligheten bevisst og ubevisst. Det påhviler oss alle et ansvar å drive egen kritisk tenkning slik at vi best kan imøtegå påstander som ikke har rot i fakta, sannhet eller forskning.

Emojis – globalisering eller degenerering av språket?

8. februar 2017 |  Munchmuseet

Emoji-språket hjelper oss å uttrykke noe ord alene ikke kan si. Men blir språket vårt rikere eller fattigere med emojis? Mister vi noe på veien? Og er emoji-språket en forsmak på verdens første globale språk?

2016

Unge ønskelister for Oslo

9. november 2016 |  Deloittehuset

Det er ikke lenge til jul og det er lov med ønskelister. Etter bilfritt Oslo, hva ønsker vi oss for byen vår da? De som er under 30 skal forme byen videre men er sjeldent med i planleggingen av byen. Vi har invitert fire sterke unge stemmer til å komme med sine ønsker for Oslo. Hva vil de unge med integrering, klima, samferdsel, sosial boligpolitikk, uteliv og uterommmet i Oslo? De som skal bryne seg på ønskelistene er byråd Geir Lippestad og Oslos überurbanist Erling Fossen.

Min kollega; den kognitive roboten

7. september 2016 |  Munchmuseet

En jobbhverdag preget av kunstig intelligens, kognitive maskiner og robotisering maner både til dyp angst og sterkt engasjement. Listen over utrydningstruede yrker vokser, det samme gjør fremskrittene som kognitiv data leverer til menneskeheten.

Med kroppen som åsted

11. august 2016 |  Øyafestivalen

Åpenheten rundt mental helse har endret synet på psykiske lidelser fra å være et brennmerke til å bli et «adelsmerke», et bevis på at du har levd – og strevd.

De nasjonale strateger - Hvor ble de av

20. april 2016 | Deloittehuset

De nasjonale strategene – enten de het Eyde (Hydro), Throne Holst (Freia), Hauge (Statoil), Brundtland eller Willoch - opptrådte med ideer og visjoner og evnet å omforme dem til realiteter. Er det kun uttrykk for nostalgi å etterspørre slike samfunnsbyggere i dag?

Etterlysning: Et demokrati som kan løse vår tids utfordringer

10. februar 2016 |  Munchmuseet

Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene, sa Churchill. Men hvis demokratiet mangler verktøy til å løse de virkelige store utfordringene, hva er da alternativet?

2015

Rik og ufordragelig?

12. november 2015 | Deloittehuset

Ny forsking påpeker noen ubehagelige funn for verdens rikeste nasjon. Rikdom har konsekvenser for oppførsel og dannelse.

Ungdomsopprøret som forsvant?

13. august 2015 | Munchmuseet

Generasjonene før oss har vært preget av ungdomsopprør. 68’erne, pønkerne og miljøaktivistene preget alle samfunnsbildet med sin protest og bidro til å flytte grenser. Hvor er vår generasjons opprør? Det kan virke som om milleniumerne er så fanget i komplekse og sammensatte problemstillinger at de ikke har tid eller ork til å brøle på barrikadene.

Den nye arbeidshverdagen

21. mai 2015 | Deloittehuset

Arbeidslivet er i dramatisk endring.
Før var fast ansettelse det eneste som gjaldt, nå går vi i retning av det enkelte har kalt et «freelancersamfunn». I fremtiden vil virksomheter drives med en blanding av fast ansatte, freelancere og innkjøpte tjenester. Hva betyr denne utviklingen for arbeidslivet?

De tause toppsjefene

26. februar 2015 | Munchmuseet

Hvor er topplederne i samfunnsdebatten?
Det kan være risikabelt å ytre synspunkter på et samfunnsproblem offentlig. Er ikke utviklingen av samfunnet for viktig til at vi kan overlate det til det politiske miljøet alene?