The Waterfront Ideas | Stakkars mannen | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Stakkars mannen

Dette arrangmentet ble gjennomført den 25.10. Du kan se det i sin helhet i videoen øverst på siden.

Hvordan skal mannen være i dag? Maskulin, familieoverhode, skifte dekk, klippe gress og kjøre på fotballtrening? Eller kan mannen være en omsorgsperson på lik linje med kvinnen? Flere menn har i det siste tatt opp problematikken rundt dette i samfunnsdebatten og mener at menn må begynne å få lov til å føle på lik linje med kvinnen. Gutter blir ofte bedt om å "manne seg opp", ikke gråte, ikke vise frykt, ikke vise følelser. Det ender opp med at den eneste følelsen menn klarer å vise og sette ord på er sinne. Skal ikke menn få lov til å føle andre følelser enn sinne? Henger dette sammen med selvmordsraten for menn?

Runar Døving

Runar Døving

Professor i sosialantropologi

Han arbeider på Høyskolen Kristiania og har blant annet forsket på forbruk, kjønn, makt, uformell økonomi og slektskap. Han skrev en doktorgrad om kvinner og mat. Gjennom det arbeidet publiserte han artikkelen «Vaffelhjertets makt. Norske kvinners hushold» til Maktutredningen i 2002. I 2014 skrev han «Bør mannen være part i abortloven?» i Nytt norsk tidsskrift. Han var medlem av Mannspanelet.

Dag Furuholmen

Dag Furuholmen

Spesialist i psykiatri, har privat praksis og har jobbet som terapeut i ca. 40 år. Han har drevet psykologiske treningskurs for både for menn og kvinner, og ga ut boka VÅG MER i 2005 sammen med Gunnar Cramer. Han har vært klinisk leder av Veksthuset, et terapeutisk samfunn for tunge rusmisbrukere. De siste 15 årene har han arbeidet med menn i mannsgrupper: Menn som vil videre, og ga i 2015 ut boka: Mannen – Myter, Løgn & Sannhet (Cappelen). Han er nestleder i Mannsforum, en tverrpolitisk organisasjon som arbeider for likestilling med fokus på menn, fedre og sønner.

Mons Bendixen

Mons Bendixen

Mons Bendixen arbeider som førsteamanuensis i sosialpsykologi ved NTNU. Hans forskning omhandler ungdom og utvikling av antisosial atferd og folks oppfatninger om kjønn, kjønnsroller og voldtekt. De senere årene har hans forskning vært klart forankret i evolusjonspsykologiske modeller med fokus på sjalusi, seksuell anger, mistolkning av sosiale signaler, og seksuell trakassering.

Elisabeth Skarsbø Moen

Elisabeth Skarsbø Moen

Debattleder

Elisabeth Skarsbø Moen har mer enn 20 års erfaring fra norsk politisk journalistikk, og kom til kommunikasjonsbyrået Zynk fra stillingen som debattredaktør i VG. Som politisk kommentator i VG var feminisme og likestilling et av hennes hovedtema. Som rådgiver holder hun foredrag om likestilling i næringslivet og bistår virksomheter i å etablere en likestillingsstrategi og å etablere varslingsrutiner for seksuell trakassering. Skarsbø Moen var leder av Stortingets presselosje i tre år inntil desember 2013, og har skrevet politiske biografier om Carl I. Hagen, Jens Stoltenberg og Ola Borten Moe.