The Waterfront Ideas | Skatt, avgift og den hjemløse kunsten | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Skatt, avgift og den hjemløse kunsten

Dette arrangmentet ble gjennomført den 20.03.19. Du kan se det i sin helhet i videoen øverst på siden.

Noen av verdens vakreste kunstverk står i dag innpakket og stuet vekk på internasjonale lagerhus. Kunst som objekt kan av enkelte være egnet for å unndra skatt. For de som oppgir kunsteiendommene sine vil allikevel kostnader til toll og momspåslag gjøre det svært dyrt å la kunstverkene reise fritt mellom internasjonale utstillinger. Resultatet er at kunstverk som er av stor interesse for offentligheten, gjemmes unna.

Den globale kunsthandelen står i dag for en årlig omsetning på rundt 67 milliarder, men sies også å være ett av de dårligst regulerte markedene. En stor del av kunstverkene oppbevares i såkalte «freeports», som er høyt sikrede lagringsfasiliteter som ligger utenfor det enkelte lands skattemyndighet. Stadig mer kunst oppbevares i slike lagre, noe som ikke minst skyldes innføringen av det amerikanske lovverket FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Blant verdens kunsthandlere i dag sier 43 prosent at deres klienter vil benytte seg av «freeports» for å slippe en slik problemstilling. 42 prosent av kunstsamlere sier de er villig til å benytte slike fasiliteter, rapporterer Deloitte og ArtTactic. Hva skal til for å gjøre det attraktivt for kunstsamlere å oppbevare kunsten sin i eget land?

Knut Forsberg

Knut Forsberg

Knut Forsberg (64) er senior kunstekspert og daglig leder av Blomqvist Nettauksjon. Forsberg har vært ansatt i Blomqvist siden 1990 og har vært med på å bygge opp Blomqvist til den største aktøren på omsetning av kunst i annenhåndsmarkedet i Norge. Gjennom Forsbergs lange erfaring med formidling av kunst, er temaet kunst og økonomi noe han kjenner godt.

Stein Olav Henrichsen

Stein Olav Henrichsen

Stein Olav Henrichsen (65) er direktør ved Munchmuseet i Oslo, han er utdannet musiker. Han gikk inn i kunstledelse som leder for samtidsorkesteret BIT20, og senere Opera Vest og Bergen Nasjonale Opera. Henrichsen har siden 2010 vært direktør for Munchmuseet i Oslo. Han har etablert og ledet en rekke kulturinstitusjoner og nettverk, innehatt en rekke styreverv både nasjonalt og internasjonalt, og sittet i flere statlige kulturpolitiske utvalg. Han er blant annet medlem av det nye tverrdepartementale Rådet for kultur og reiseliv..

Håvard Kampen

Håvard Kampen

Håvard Kampen (42) er førstestatsadvokat og leder for hvitvaskingsteamet hos Økokrim. Han forklarer hvordan kunst benyttes til hvitvasking og hvordan det er egnet til unndra skatt og som objekt for annen økonomisk kriminalitet. Kampen kom til Økokrim fra Kripos..

Marius Basteviken

Marius Basteviken

Marius (39) er partner, advokat og siviløkonom i Deloitte med spesialisering innenfor internasjonal skatt og internprising. Marius bistår flere av Norges største konsern i forbindelse med bokettersyn og internasjonal tvisteløsning. Marius har tidligere vært spaltist i E24. Sammen med Deloitte globalt og ArtTactic har Marius god innsikt i risikoene ved å kjøpe, eie og forvalte en formue i kunstverdier.

 Inger Merete Hobbelstad

Inger Merete Hobbelstad

Debattleder

Inger Merete Hobbelstad (39) er kommentator og kritiker i Dagbladet. I 2012 ble hun tildelt Arne Hestenes' journalistpris, og i 2016 ga hun ut essaysamlingen "Å leve med Shakespeare". Hun har mastergrad i litteraturvitenskap og er formann i den norske juryen for Nordisk råds filmpris.