Rik og ufordragelig?
 

Rik og ufordragelig?

Dette arrangementet ble gjennomført den 12.11.2015. I videoen over finner du høydepunktene fra debatten.

Ny forsking påpeker noen ubehagelige funn for verdens rikeste nasjon. Rikdom har konsekvenser for oppførsel og dannelse.

At holdnings- og verdispørsmål knytter seg til økonomiske bakgrunnsvariabler vet vi, men at rikdom gjør oss slemme, eller i alle fall mindre humane ønsker vi kanskje ikke å vite? Det er både underbelyst og interessant å pirke i hva rikdom gjør med nordmenns evne til å oppføre seg. Har vi blitt en nasjon arrogante bøller? Har utlendinger rett i at vi er blitt et «nouveaux rude» folkeferd? Dannelse som begrep ble kastet på søppelhaugen som elitistisk og diskriminerende, men hva er egentlig norsk folkedannelse i dag? Vi spør hvilken effekt rikdom har på vår oppførsel.

Filosof og forfatter Øyvind Kvalnes hevder at spesielt empati påvirkes av rikdom. Paul Piff, amerikansk forsker, har sett på hvordan mellommenneskelige relasjoner påvirkes av opplevd rikdom. Rakettforsker og forfatter av «The Social Guidebook to Norway» ser Norge fra utsiden. Marie Simonsen fra Dagbladet ber den norske middelklassen slutte å oppføre seg som om de var utvalgte. Terje Tinholt, en av hovedeiere i Nordvik & Partners, påpeker at han ser store generasjonsskiller på hvilken effekt rikdom har på vår oppførsel. Forsker Karl Henrik Sivesind mener det ikke står så galt til med nordmenn, midt i all rikdommen, hvis vi ser på utviklingen av nordmenns giverglede. Erik Wold leder debatten.

Se hele Rik og ufordragelig? her

Bilder fra arrangementet

Oppvarming til debatt fra bloggen

Derfor blir det debatt!

- Rikdom er sjelden et tema som frontes av konsulent- og revisjonsselskapene, men vi synes det er interessant å se på hvilke ringvirkninger den store økonomiske velstanden har.

Aase Aamdal Lundgaard

 

Hva penger gjør med oss

- Hjelpsomhet er en grunnleggende egenskap hos mennesker, men forskning viser at den svekkes kraftig av rikdom og velstand. Empatien vår svekkes i takt med den norske velstanden som stiger.

Øyvind Kvalsnes

 

Does money make you mean?

Paul Piff mener rikdom har en effekt på vår oppførsel. Se hva han argumenterer her.

Paul Piff

Øyvind Kvalnes

Innleder og debattant

Øyvind Kvalnes er norsk forfatter og filosof som har spesialisert seg på moralfilosofi. Han er forfatter av flere bøker og utga nylig boken «Hjelp – hvordan vi kan gjøre en forskjell for andre», hvor han påstår at empati er ujevnt fordelt i befolkningen og forklarer oss hva som motiverer mennesker til å hjelpe hverandre. Kvalnes er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI. I ti år var han daglig leder for Humanistisk Akademi i Oslo. Han holder foredrag, seminarer og kurs for norske organisasjoner innen emner som etikk og verdier, kommunikasjon og ledelse.

Julien S. Bourrelle

Innleder

Julien S. Bourrelle er kanadiske rakettforsker som kom til Norge for å fullføre en Phd grad på NTNU i Trondheim. Han har bodd i Spania, Australia, New Zealand og Tyskland, snakker fire språk, men måtte skrive bok for å komme til bunns i sin forståelsen av nordmenn. I dag sørger han for at verden forstår nordmenn litt bedre gjennom selskapet Mondå AS, en bedrift som ønsker å bedre kommunikasjonen i flerkulturelle miljøer. Med boka «The Social Guidebook to Norway» og Facebook-siden
«I fucking love Norway» med 42.000 følgere hjelper han innflyttere å dekode nordmenn og kanskje nordmenn til å forstå seg selv bedre? Bourrelle hevder at nordmenn kan oppfattes ofte som uhøflige, overlegne og frekke, men at det er en god forklaring på hvorfor vi blir oppfattet slik.

Marie Simonsen

Debattant

Marie Simonsen er politisk redaktør i Dagbladet og har tidligere jobbet som finansreporter, London-korrespondent og sjef for DNlørdag i Dagens Næringsliv. Fra 1997 - 2003 var hun leder for VGs kommentaravdeling. Simonsen har studert jus, litteraturvitenskap og statsvitenskap. Hun ble i 2008 tildelt KILDENs journalistpris. Simonsen mener Norges voksende middelklasse har trukket vinnerloddet og oppfører seg deretter. Problemer oppstår når den velsignede middelklassen, som har surfet på en norsk oljebølge i flere tiår, innbiller seg at de er utvalgte.

Terje Tinholt

Debattant

Terje Tinholt er seniormegler og en av to hovedeiere i Nordvik & Partners Eiendomsmegling. Han startet karrieren i Exact Eiendomsmegling og er utdannet fra BI. Tinholt hevder
de yngre har en langt bedre forståelse av hvordan man opptrer klokt midt i rikdommen enn hva den eldre "nest rikeste" generasjonen har.

Paul Piff

Innleder via videolink

Paul Piff er assisterende professor ved Institutt for psykologi og sosial atferd ved University of California, Irvine, hvor han forsker på hvordan rikdom kan påvirke mellommenneskelige relasjoner. Han hevder det er kostnader ved å være rik. Vi er predisponert til å føle at vi fortjener privilegiene våre, uavhengig av virkeligheten. Piff har gjennomført flere tankevekkende studier som belyser denne tendensen. Jo mer vi har, desto mer føler vi at det er fortjent – og desto mindre empati uttrykker vi overfor andre. Han påpeker at økt rikdom og status i samfunnet fører til økt selvfokus, redusert medfølelse, altruisme, og etisk atferd.

Karl Henrik Sivesind

Gjest

Karl Henrik Sivesind er forsker I (med professorkompetanse i sosiologi) på Institutt for samfunnsforskning. Han har forsket på hvordan pengegavene til frivillige organisasjoner endrer seg, i takt eller utakt, med nordmenns velferdsøkning. Sivesind har også forsket på utviklingen av de aller rikeste bidrag i samfunnet og utviklingen av norsk filantropi (som innebærer å handle til beste for andre, uten å tenke på økonomisk vinning). Selv om den norske givergleden er oppskrytt sammenlignet med mange andre land, mener Sivesind at det hele kunne vært verre og at det ikke står så galt til med nordmenn, midt i all rikdommen.

Erik Wold

Debattleder

Erik Wold ledet i fire år Norges mest sette debattprogram Debatten på NRK1. Han var ansatt i NRK i 24 år og har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV, Standpunkt, Aktuelt og RedaksjonEN. Han har ledet mange store direktesendinger i forbindelse med valg og nasjonale og internasjonale begivenheter og er i dag selvstendig næringsdrivende i «Kjør Debatt».