The Waterfront Ideas | Om oss | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Foto: Stian Schioldborg / Magenta Studios

Hvor ofte har du sett en debatt i Norge, og tenkt at «der lærte jeg lite nytt, det var bare velkjente aktører som slo hverandre i hodet med de samme gamle argumentene en gang til»?

Samfunnsdebattene blir dominert av politiske interesser, eller av særinteressegrupper med sterk argumentasjon. Kulturlivet eller næringslivet trekker seg ofte ut av debatten, eller ønsker ikke av ulike grunner å delta. Vi ser også relativt sjelden den helt kontroversielle stemmen, eller den banebrytende nye – kanskje farlige – tanken. Mange debatter følger vante og trygge spor med velkjente stemmer som aktører.

The Waterfront Ideas er en ikke-kommersiell debattarena, med enkeltarrangementer som avholdes hos Munchmuseet eller i Deloittehuset i Oslo. Arrangementene er åpne for alle som ønsker å delta, nærmere informasjon er tilgjengelig under det enkelte arrangement.

Edvard Munchs kunst er Norges viktigste bidrag til verdens kunsthistorie. Som forvalter av majoriteten av Munchs arbeider, har Munchmuseet et unikt utgangspunkt som kunst- og kulturformidler i nasjonal og internasjonal sammenheng. Munchmuseet inkluderer også Stenersen-samlingen. Museets oppgave er å forvalte samlingene gjennom bevaring, forskning og formidling. Munchmuseet er en egen etat i Oslo kommune.

Mer informasjon: www.munchmuseet.no

Kontaktperson: Gitte Skilbred, gitte.skilbred@munchmuseet.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre ansatte.

Globalt har Deloitte utgjort en forskjell i over 150 år. Organisasjonen har vokst i omfang og diversitet, til å utgjøre omtrent 286.000 ansatte i 150 land. Vi skal til enhver tid strekke vårt ansvar utover det som forventes av oss etisk, juridisk og økonomisk.

Vårt formål og våre verdier er retningsgivende for alt vi gjør i Deloitte. Formålet vårt er: To make an impact that matters. For å kunne fylle formålet, må vi gjøre oss fortjent til, og oppnå, respekt blant alle interessegrupper i samfunnet. Vi skal utfordre oss selv til å gjøre en forskjell for klienter, medarbeidere, profesjonen vår og for samfunnet.

Mer informasjon: www.deloitte.no

Kontaktperson: Elisabeth Evjen, eevjen@deloitte.no

Munchmuseet

Gitte Skilbred
gitte.skilbred@munchmuseet.no

Deloitte

Elisabeth Evjen
eevjen@deloitte.no