Kontroll er bra – men er tillit bedre? | The Waterfront Ideas | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Kontroll er bra – men er tillit bedre?

Den generelle tilliten, det vil si hvorvidt vi stoler på folk i sin alminnelighet, er høy i Norge. Historiske årsaker som lavt konfliktnivå, høy grad av likhet – både etnisk, kulturelt og økonomisk – og en fungerende rettsstat og gode institusjoner, er forklaringen. Tillit er et svært godt alternativ til kontroll. I stadig flere transaksjoner mellom mennesker eller organisasjoner må kontroll inn som et supplement eller erstatter, når tilliten er borte.

Dette arrangmentet ble gjennomført den 14. august 2019.

Nyere teknologi som blockchain spiser seg også inn som et supplement til den uformelle tilliten i sivilsamfunnet og markedet som vi verner om. Blockchain blir av mange spådd til å revolusjonere måten vi forholder oss til hverandre på. Høy tillit reduserer transaksjonskostnadene i samfunnet og gjør oss mer effektive. Men hva gjør kontroll med et samfunn? Er det mulig å rangere tillit før kontroll, og er det i det hele tatt mulig å ha tillit uten kontroll?

Erik Wold (tidligere NRK) leder samtalen.

I panelet sitter:

Kristin Clemet, daglig leder tenketanken Civita
Sjur Gaaseide, CEO Deloitte
Øystein Kock Johansen, arkeolog, religionshistoriker, økonomihistoriker, forfatter, ekspedisjonsdeltager og forfatter av bla. boken «Verdien av tillit».
Alexander Cappelen, professor ved NHH
Thea Sommerseth Myhren, Co-Founder & CEO av Diwala - og blockchain ekspert.

Velkommen til debatt Arendalsuka 2019
Debatten er selvsagt gratis og åpent for alle.