Koalisjonsregjeringer: konstruktiv kompromissmaskin eller garantist for krisemålinger? | The Waterfront Ideas | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Koalisjonsregjeringer: konstruktiv kompromissmaskin eller garantist for krisemålinger?

Det koster å inngå kompromisser og sitte i regjering. SV, Sp, Krf, Venstre og Frp har alle smakt på slitasjeskadene en samarbeidsregjering kan medføre. Allikevel har koalisjonsregjeringer vist seg svært styringsdyktige. Selv om Erna Solberg har takhøyde for partienes behov for å synliggjøre egen politikk, har det kostet dyrt. Er åpen krangling et bevis på raushet eller mytteri?

Dette arrangementet ble gjennomført den 23. september. Du kan se opptaket i videoen over.

Frp fikk nok - er livet i opposisjon den sikreste måten å beholde velgere på? Prioriterer de små regjeringspartiene egen oppslutning over ansvaret det er å styre landet? Og hvorfor er det så fordømt vanskelig å samarbeide i politikken når andre deler av samfunnslivet ser ut til å få det til?

Du møter:

  • Johannes Bergh, leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)
  • Frøy Gudbrandsen, redaktør Bergens Tidende  
  • Sigbjørn Aanes, rådgiver, tidligere statssekretær for statsminister Erna Solberg 
  • Björn Lindahl, tidl. korrespondent fra Svenska Dagbladet, sjefsredaktør for Arbeidsliv i Norden 
  • Christian Strand (NRK) leder debatten 

 

Vi følger situasjonen i forbindelse med covid-19 tett, og vil tilpasse gjennomføringen av fysiske møter etter rådende forhold. For å redusere risiko for smitte av Covid-19 har vi i Deloitte iverksatt en rekke tiltak.

  • Det åpnes kun for begrenset påmelding til arrangement for å sikre tilstrekkelig avstand mellom deltagere i lokalene.
  • Det er innført retningslinjer for gjennomføring av arrangementer knyttet til renhold, matservering og opprettholdelse av god hygiene.
  • Av hensyn til andre deltakere og ansatte, ber vi om at du ikke deltar på våre arrangement hvis du opplever symptomer på luftveisinfeksjon.

Johannes Bergh

Johannes Bergh er forsker II og leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Han leder Stortingsvalgundersøkelsen og han forsker på tema som politisk deltagelse, stemmegivning, politisk mobilisering av ungdom, valgordninger og ulike prosjekter knyttet til demokratiske innovasjoner og reformer.

Sigbjørn Aanes

Sigbjørn Aanes er partner og senior-rådgiver i First House. Han har i mange år vært kommunikasjonssjef i Høyre, statssekretær og en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere. Han hadde da ansvaret for posisjoneringen og håndteringen av Solberg omdømme i pressen og var sentral i utviklingen av Høyres strategier for valgene fra 2011 – 2017. Han forvarer den «Solbergske parlamentarismen» som en av suksesskriteriene for at koalisjonsregjeringen snart har sittet med makten i åtte år.

Frøy Gudbrandsen

Frøy Gudbrandsen er sjefsredaktør i Bergens Tidende. Før var hun politisk redaktør i samme avis. Hun har en doktorgrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, og er bachelor i journalistikk fra University of Sheffield.

Bjørn Lindahl

Bjørn Lindahl er sjefsredaktør i Arbeidsliv i Norden og tidligere korrespondent for Svenska Dagbladet. Lindahl påpeker at i Sverige er det regjeringen som gruppe som fatter beslutninger, og at det er langt mindre rom for statsråder å profilere egen politikk enn i Norge. Han påpeker at norsk politikk kan se ut som «lett anarkistisk» til tider.

Christian Strand leder debatten. Han har også jobbet som reporter, nyhetsanker og talkshow-vert og ledet «Forbrukerinspektørene» i NRK. Strand deltok i «Skal vi Danse» på TV2.