The Waterfront Ideas | Hva blir kunstens Netflix? | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Hva blir kunstens Netflix?

Teknologiske fremskritt gjør flere kulturformer lett tilgjengelig for et stort publikum. Strømmetjenester og ny teknologi har gjort at vi kan se og høre på det vi ønsker, der hvor vi ønsker å se og høre det. Kan kunsten gå i samme retning?

Dette arrangementet ble gjennomført den 22.02.18. I videoen over finner du høydepunktene fra debatten.

I dag kan vi se bilder av kunstverk på digitale flater, men et besøk på galleri eller museum tilbyr publikum en særegen opplevelse det er vanskelig å gjenskape ved hjelp av scrolling på en mobilskjerm. Det er vanskelig å formidle alt som ligger i et penselstrøk eller teksturen i en skulptur, uten å la publikum tolke den gjennom egne øyne. Men vil det alltid være slik?

Kan innovative apper, nettsteder og teknologi som virtual reality åpne for helt nye publikumsopplevelser som konkurrerer ut de visuelle kunstopplevelsene museene tilbyr i dag? Hva gjør det i så fall med kunstutdanningen?

Møt et panel med ulike perspektiver på teknologiens muligheter, og få et spennende innblikk i fremtidens kunstformidling!

Espen Hauglid

Espen Hauglid

Innleder og ordstyrer

Espen Hauglid (f. 1977) er fungerende kulturredaktør i Morgenbladet. Som journalist og kommentator er han særlig opptatt av kunst, byutvikling og kulturpolitikk.

Per Platou

Per Platou

Kunstner og kurator

Per Platou har vært aktiv innenfor flere kunstneriske virkefelt med hovedvekt på lyd, installasjon og elektroniske uttrykksformer siden midten av 1990-tallet, både i Norge og internasjonalt.

Han er idag prosjektleder for Videokunstarkivet, og fast tilknyttet teaterkompaniet Verk Produksjoner.

Trine Wester

Trine Wester

1. amanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Kunst og Håndverk

Trine Wester er en billedkunstner som lenge har jobbet med digital teknologi, både som verktøy og som budskap. I sitt kunstnerskap er hun opptatt av hvordan det digitale fyller mer og mer av vår tilværelse og hvordan det fysiske og digitale stadig smelter tettere sammen. Trine Wester underviser også i digitale medier ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Snorre Bryne

Snorre Bryne

NewsLab AS og Filter Media AS

Tidligere journalist i Dagbladet, der han blant annet skrev om kultur, teknologi og krysningpunktene mellom disse. Jobbet et par år i Telenors oppstartsmiljø Comoyo, der ambisjonen var å lage Skandinavias svar på Netflix ... før Netflix selv kom på banen.

Var deretter med på oppstarten av det vesle mediehuset Filter Media og innholdsbyrået NewsLab, der han jobber til daglig.

Snorre Bryne

Håkon Hoffart

Håkon Hoffart er en multidisiplinær utøver innen billedkunst, komikk, prosa, programutvikling og dans.

Nylig dokumenterte tidsskriftet Fanfare hans kunstneriske virksomhet på internett de siste 20 årene over 50 sider.