The Waterfront Ideas | Etterlysning: Et demokrati som kan løse vår tids utfordringer | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Etterlysning: Et demokrati som kan løse vår tids utfordringer

Dette arrangementet ble gjennomført den 10.02.16. I videoen over finner du høydepunktene fra debatten.

Nasjonalstatene og EU klarer ikke å håndtere migrasjonskrisen. Institusjonene kommer også til kort i møte med klimakrisen og terrortrusselen. Følgene er at velgerne mister tillit og svikter både nasjonalstatene og EU.

Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene, sa Churchill. Men hvis demokratiet mangler verktøy til å løse de virkelige store utfordringene, hva er da alternativet?

Debatten innledes av idéhistoriker Kjetil Jakobsen, tidligere professor ved Humboldt universitetet i Berlin. Hans påstand er at det ikke finnes noen vei tilbake til de nasjonale løsningene. Ulf Sverdrup, direktør for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), mener EU og medlemsstatene står i en beslutningskrise. Dilemmaet er at nasjonale myndigheter tappes gradvis for autonomi og handlekraft, mens man har ikke lyktes med å kompensere for bortfallet gjennom sterke felles europeiske løsninger. Paal Frisvold, forfatter av boken «Mot Europa, fortellingen om et nølende Norge» mener at nettopp EU vil reise seg og finne svarene på utfordringene. Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk på Universitet i Oslo, mener EU trenger hjelp fra andre overnasjonale organer som for eksempel NATO til å løse de krisene vi nå står ovenfor.

Alle i panelet anerkjenner samfunnets tre store kriser, men hvem som er i stand til å bidra med løsningene er de høyst uenige om.

Elisabeth Skarsbø Moen er debattleder. Velkommen til debatt.

Bilder fra arrangementet

Kjetil Jakobsen

Innleder og debattant

Kjetil Jakobsen (50) er professor i historie ved universitet Nord i Bodø. Fra 2011 til 2014 var han Henrik Steffens-professor ved Humboldt-universitetet i Berlin. Jakobsen er spesialist på tysk og fransk idéhistorie. Hans forskningsområder er kosmopolitisme, globalisering, mediehistorie og mediefilosofi. Han har gitt ut bøker om verdensborgerskapets idéhistorie, om Albert Kahns verdensarkiv, om Kunstlivet under den andre verdenskrigen og nå senest et stort bokverk på tysk om ekstremisme og nye medier i dagens Europa. I mars 2016 kommer boken Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrihet før og nå.

Ulf Sverdrup

Debattant

Ulf Sverdrup (47) er direktør for NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt). Sverdrup kommer fra stillingen som professor ved Handelshøyskolen BI. Han var også tilknyttet Senteret for europastudier (ARENA) ved Universitetet i Oslo. Sverdrup ledet sekretariatet for Regjeringens europautredning. Han har en doktorgrad i fra Universitet i Oslo. Han mener EU og medlemsstatene står i en beslutningskrise. Dilemmaet er at nasjonale myndigheter tappes gradvis for autonomi og handlekraft, mens man ikke har lyktes med å kompensere for bortfallet gjennom sterke felles europeiske løsninger.

Paal Frisvold

Debattant

Paal Frisvold (53) er partner og daglig leder av Geelmuyden Kiese Brussel. Han er forfatter av boken 'Mot Europa: Fortellingen om et nølende Norge'. Frisvold ledet Europa-bevegelsen i Norge i perioden 2009-2013. I 2001 etablerte han Brusselkontoret AS, det norske rådgivningskontoret med lengst fartstid i Brussel. Frisvold var arbeidende styreleder for miljøstiftelsen Bellona Europa 2005-2013. Tidligere arbeidet han i EFTA-sekretariatet i Brussel, OECD-sekretariatet i Paris, for Norges Rederiforbund og på Innovasjon Norges kontor ved ambassaden i Beijing. Han har mastergrad i internasjonal politikk fra School of Advanced International Studies ved Johns Hopkins University. I 2007 ble han kåret til Årets europeer av Europeisk Ungdom. Frisvold er EUs forkjemper og forsvarer. Han vil påpeke hvordan nettopp EU-samarbeidet kan sitte med svaret på klima, arbeidsløshet, migrasjon og terrorkrisene vi nå opplever.

Janne Haaland Matlary

Debattant

Janne Haaland Matlary (58) er professor i internasjonal politikk på Universitet i Oslo og prof II på Forsvarets Høgskole. Haaland Matlary er kanskje Norges mest markante kommentator og sikkerhetspolitiske ekspert. Hun har stor innsikt i EU som politisk system og har jobbet med Europa-spørsmål i flere tiår. Haaland Matlary har vært forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og forskningsdirektør ved ARENA – Senter for europaforskning. Videre er hun rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred og Det pavelige råd for familien. Haaland Matlary har vært statssekretær i Utenriksdepartementet under utenriksminister Knut Vollebæk. Janne Haaland Matlary er bekymret for EU evne til utøve egen politikk, som for eksempel effektiv kontroll av Schengen-grensen. Hun hevder andre overnasjonale organer som for eksempel NATO må bistå EU i å løse grensekontroll som følge av migrasjonskrisen.

Elisabeth Skarsbø Moen

Debattleder

Elisabeth Skarsbø Moen har mer enn 20 års erfaring fra norsk journalistikk, og kom til kommunikasjonsbyrået Zynk fra stillingen som debattredaktør i VG. Skarsbø Moen startet i VG som politisk journalist 1997 etter fire år i NRK. I VG har hun han hatt en rekke ulike roller tilknyttet samfunnsavdelingen, reportasjeavdelingen og politisk avdeling, før hun i 2009 ble ansatt som debattredaktør i avisen. Hun har også jobbet i VG Mobil oppstartsfasen av VG+, som er VGs digitale betalte plattform. Hun har bidratt til å forme og å gjennomføre VGs «digitalt først» publiseringsstrategi. Skarsbø Moen var leder av Stortingets presselosje i tre år inntil desember 2013, og har skrevet politiske biografier om Carl I. Hagen, Jens Stoltenberg og Ola Borten Moe.