Derfor blir det debatt! | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Derfor blir det debatt!

Noen av dere lurer kanskje på hvorfor Deloitte ønsker å arrangere en debatt om rikdom og dannelse. Som verdens største konsulentselskap vil nok noen spørre hvorvidt det er mulig for oss kun å være en arrangør og ikke en aktør i en debatt som angår alle, også oss selv og våre kunder.

Av Aase Aamdal Lundgaard, Deloitte

Selv har jeg jobbet i Deloitte i over 30 år. I løpet av disse årene har nordmenns velstandsnivå hatt en utrolig utvikling. I løpet av disse årene har vi hatt en samlet lønnsvekst på 125 prosent, justert for prisvekst. Hvordan påvirker det våre holdninger, vår folkedannelse og vår adferd?

Selv om vi i Deloitte gir vårt viktigste samfunnsbidrag i det daglige arbeidet, ønsker vi også å sette nye temaer på dagsorden.
Med debattarenaen The Waterfront Ideas ønsker vi å sette temaer på dagsorden hvor næringslivet tradisjonelt har vært lite synlige. Rikdom er sjelden et tema som frontes av konsulent- og revisjonsselskapene, men vi synes det er interessant å se på hvilke ringvirkninger den store økonomiske velstanden har. Det gjelder oss selv og kunder av Deloitte, men det gjelder også for de fleste nordmenn.

Jeg håper å se deg på vår debatt 12.november!
Aase Aamdal Lundgaard, managing partner i Deloitte