The Waterfront Ideas | Den pengeløse fremtiden | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

Den pengeløse fremtiden

Vi er på god vei mot et samfunn uten kontanter – i løpet av en dag bruker bare seks prosent av DNBs kunder kontanter. Kontanter er kostbart og driver en svart økonomi, derfor hevder mange at pengene må bort. Samtidig skaper det kontantløse samfunnet frykt for et større gap mellom fattig og rik, og mer overvåkning. Og hva gjør vi dersom det elektroniske betalingssystemet stopper helt opp?

Dette arrangementet ble gjennomført den 15.11.17. Du kan se opptaket av det i videoen øverst på siden.

Penger kan ses på som vår siste mulighet til å opptre anonymt, for i et samfunn uten penger kan staten kartlegge og kontrollere alt vi mennesker gjør. Den fremvoksende generasjonen møter et «pengeløst» samfunn og vil kjenne Vipps, Bitcoin og andre betalingstjenester mer enn bildet på hundrelappen. Barna skal lære verdien av en krone-is, men har aldri har sett en krone. Må et samfunn ha penger, for å kunne ha et ansvarlig forhold til verdier?

Maria Berg Reinertsen

Maria Berg Reinertsen

Innleder og ordstyrer

Maria Berg Reinertsen er utdannet samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet. Hun har skrevet bøkene Ligningen for lykke (2010) og Henriette Schønberg Erken - En norgeshistorie sett fra kjøkkenbenken (2013), for den siste fikk hun Bokhandelens Fagbokpris for forfattere i 2014.

Markus Reitan

Markus Reitan

Markus Reitan er partner i rådgivingsselskapet Fjeld, Reitan og Partners. Han har sin bakgrunn innen økonomi og finans fra BI og har også studert økonomisk historie ved NTNU.

Reitan er positiv til digitalpenger som bitcoin, men tror ulempene ulempene og de potensielle fallgruvene ved et kontantfritt samfunn er større enn fordelene; «bestemor er viktigere enn Escobar».

Torbjørn Bull Jenssen

Torbjørn Bull Jenssen

Torbjørn Bull Jenssen er ekspert på Bitcoin, og jobber som seniorøkonom i det forskningsorienterte analyseselskapet Menon Economics. I 2013/2014 skrev han masteroppgave om Bitcoin ved Universitet i Oslo. Siden da har han vært opptatt av hvordan nye betalingsmetoder og pengeformer påvirker samfunnet.

Jenssen er en engasjert samfunnsdebattant og har blant annet skrevet flere kronikker om digitale kontanter, mobilbetalingsløsninger som Vipps, og ikke minst kryptovalutaen bitcoin.