The Waterfront Ideas | De tause toppsjefene | The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet
 

De tause toppsjefene

Dette arrangementet ble gjennomført den 13.08.15. I videoen over finner du høydepunktene fra debatten.

Hvor er topplederne i samfunnsdebatten? Det kan være risikabelt å ytre synspunkter på et samfunnsproblem offentlig. Er ikke utviklingen av samfunnet for viktig til at vi kan overlate det til det politiske miljøet alene?

Norge har en av de mest demokratiske og egalitære samfunnsdebattene i verden. Vi hegner om alle gruppers rett til å delta. Det finnes mange arenaer der det er stor åpenhet og frihet til å uttrykke seg. Alle kan delta når viktige problemer diskuteres og store beslutninger skal tas.

Likevel er det viktige grupper som i liten grad benytter seg av muligheten til å delta i samfunnsdebatten. Private og offentlige toppledere deltar sjelden. Nye stemmer som deltar, risikerer å bli møtt med massiv, ofte usaklig kritikk.

Til tross for alle mulighetene, er det slik at den norske debatten er preget av en politisk elite? Hvorfor våger ikke toppsjefene å delta? Hva er barrierene som stanser lederne, og hva er insentivene for dem som deltar?

Hvis dette er utviklingen internasjonalt, bør Norge være tidlig ute for å benytte de fordelene et slikt arbeidsliv kan gi, eller bør vi tilstrebe en egen norsk modell, der vi i større grad bevarer dagens system?

Oppvarming til debatt fra bloggen

Hvorfor har vi et næringsliv?

- Er næringslivets rolle å produsere, tjene penger, betale skatt og ellers være stille, eller har vi større forventninger til alle de store og små bedriftene vi har i Norge? Hvor er næringslivet når samfunnet diskuterer de store problemstillingene? Hvor blir det av toppsjefene i samfunnsdebatten?

Aase Aamdal Lundgaard

Jens Ulltveit-Moe

Innleder

Jens Ulltveit-Moe er en målrettet og handlingsorientert bedriftsleder, og hans evne til spissformulering fører ham jevnlig til fronten i den offentlige debatt, der han deltar med uvøren sjarme og dannet uhøytidelighet.

Knut Olav Åmås

Innleder

Knut Olav Åmås er direktør i Stiftelsen Fritt Ord, tidligere statssekretær i Kulturdepartementet og kultur- og debattredaktør i Aftenposten.

Ingrid Røynesdal

Innleder

Ingrid Røynesdal er administrerende direktør for Oslo-Filharmonien. Røynesdal har en utbredt foredragsvirksomhet for norsk næringsliv og kunst- og kulturliv. Hun har sittet og sitter i mange ulike styrer, både som styreleder og -medlem.

Erik Wold

Debattleder

Programleder
Erik Wold
Erik Wold har de siste fire årene ledet Norges mest sette TV-debattprogram Debatten på NRK1. Han har vært ansatt i NRK siden 1990 og har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV, Standpunkt, Aktuelt og RedaksjonEN. Han har ledet mange store direktesendinger i forbindelse med valg og nasjonale og internasjonale begivenheter.