De nasjonale strateger - Hvor ble de av?
 

De nasjonale strateger – Hvor ble de av?

Dette arrangementet ble gjennomført den 20.04.16. Høydepunktene ser du i videoen over. Scroll ned for link til hele debatten.

De nasjonale strategene – enten de het Eyde (Hydro), Throne Holst (Freia), Hauge (Statoil), Brundtland eller Willoch - opptrådte med ideer og visjoner og evnet å omforme dem til realiteter. Er det kun uttrykk for nostalgi å etterspørre slike samfunnsbyggere i dag?

Debatten innledes av Rune Slagstad, forfatter av «De nasjonale strateger». Slagstad omtales som en av landets viktigste intellektuelle. Han vil, i sin innledning, med basis i eksempler fra norsk historie, gi en spisset samtidsdiagnose av det norske system. Slagstad hevder at «de nasjonale strateger» er avløst av «de skjulte strateger» som sentrale premissleverandører.

Til debatt møter Kåre Willoch, omtalt som en av våre nasjonale strateger. Mímir Kristjánsson (Klassekampen), hevder overdreven frykt for å gjøre feil fratar de folkevalgte handlingsrommet de trenger for å løfte blikket og drive strategisk ledelse. Kristin Clemet (Civita) ser strategisk ledelse forvitre i administrasjon og byråkrati. Dag Inge Fjeld er ekspert på Steve Jobs, Apple-sjefen som selv ble et ikon, og hjelper oss med å løfte blikket ut av Norge.

Fostres de største strategene i et annet arbeidsliv og kultur enn vi har her? Velkommen til debatt!

Bilder fra arrangementet

Rune Slagstad

Innleder og debattant

Rune Slagstad (70) er sosiolog, idéhistoriker, rettsteoretiker og forfatter. Han har vært medredaktør av PaxLeksikon, professor i ulike disipliner ved Universitet i Oslo, ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er i dag professor ved Institutt for samfunnsforskning. Slagstad har tidligere vært nestleder i Sosialistisk Venstreparti og har blant annet gitt ut «De nasjonale strateger» (1998), «Rettens ironi» (2011) og den idéhistoriske studien «(Sporten)» (2008). Hans nyeste utgivelse er «Tilløp til offentlighet?» (2015). Slagstad regnes som en av landets viktigste intellektuelle.

Mímir Kristjánsson

Debattant

Mímir Kristjánsson (29) er forfatter og nyhetssjef i Klassekampen. Kristjánsson tror ikke det er arvematerialet det går nedover med, men at det er vanskeligere å være en nasjonal strateg nå enn for et par generasjoner siden. Målstyring, byråkratisering og en overdreven frykt for å gjøre feil fratar de folkevalgte handlingsrommet de trenger for å løfte blikket og drive strategisk ledelse. Tilsvarende har kortsiktig gevinst og kursmål på børs overtatt for langsiktig industri- og næringsbygging i privat næringsliv. De store fortellingene om hva slags samfunn vi ønsker oss er erstattet av en innadvendt kultur der det private og personlige står i sentrum. Kristjánsson var leder av Rød Ungdom i perioden 2006-2008 og har tidligere vært redaktør for Manifest Tidsskrift. Han er forfatter av bøkene «De superrike» (2011) «Slik blir du superrik» (2013) og «Frihet, likhet, Island» (2015).

Kristin Clemet

Debattant

Kristin Clemet (58) er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001- 2005 og viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister (1989 -1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989-1993). Clemet har lenge vært engasjert i forholdet mellom forvaltningen og politisk ledelse. Hun mener at overdrevne kontrollregimer og medier skaper en forsiktighets- og fryktkultur, som fører til mer kvalitetssikring på tvers og mer ansvarstransportering oppover. Det kan hemme god strategisk ledelse. Statsrådene blir veldig ofte bedømt pga. av ytre faktorer, som synlighet, medietekke og tilsynelatende handlekraft, mens det er liten interesse for hva de får gjort internt.

Gudmund Hernes

Debattant

Gudmund Hernes (75) er norsk sosiolog, forfatter og tidligere politiker og statsråd for Arbeiderpartiet. Han er forsker I ved forskningsstiftelsen Fafo og professor II ved Handelshøyskolen BI. Hernes ledet den første maktutredningen, Hernes' bok Makt og avmakt: En begrepsanalyse ble i 2011 kåret til et av de 25 viktigste bidragene til norsk sosiologi i Norsk sosiologisk kanon.

Hernes har vært statsråd i Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering og også helseminister i samme regjering.. Som utdanningsminister blir han mest husket for innføringen av Reform 94, som gav elever rett til tilbud om videregående opplæring, men som også har blitt møtt med kritikk om teoretisering av yrkesopplæringen.

Dag Inge Fjeld

Opponent

Dag Inge Fjeld (47) er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og partner i BTF Innsikt AS. Han har arbeidet som analytiker, kommunikasjonsrådgiver og foreleser siden 1995. Han har brukt sin tid i Bates Marketing/Brand Planning, JWT reklamebyrå og Omnicom Media Group. Hans utdannelse er fra Handelsakademiet og senere Handelshøyskolen BI. Dag Inge Fjeld er ekspert på Steve Jobs og Apple-historien. I likhet med flere biografer av Jobs mener Fjeld at han var etterkrigstidens viktigste gründer, at han gjennomførte næringslivshistoriens mest spektakulære snuoperasjon og at han innoverte flere bransjer enn noen ledere før ham. Kompromissløs, visjonær, brutal og med en visjon for hva som er mulig, men dårlig tid på å gjennomføre den. Jobs var mentor for både grunnleggerne av Facebook og Google. Hvorfor finnes ikke denne ledertypen utenfor Silicon Valley og hvorfor fostrer ikke Norge slike strateger? Kveler norsk arbeidsliv, kultur og politiske rammebetingelser strategene før de får utfoldet seg i Norge?

Erik Wold

Debattleder

Erik Wold (56) ledet i fire år Norges mest sette debattprogram Debatten på NRK1. Han har vært ansatt i NRK i 24 år hvor han var journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV, Standpunkt, Aktuelt og RedaksjonEN. Han har ledet mange store direktesendinger i forbindelse med valg og nasjonale og internasjonale begivenheter og er i dag selvstendig næringsdrivende i «Kjør Debatt».