The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet |
 

Norge – et klassesamfunn?

Klasseskiller er et ubehagelig tema i det egalitære Norge. Allikevel er klasse en faktor som avgjør svært sentrale ting, som helse, levealder, hvor du bor, hvilken utdanning du velger og også inntekten din.

Hvor forutbestemmende er egentlig klasse? Og finnes det også en klasseblindhet?

Dette arrangementet ble gjennomført den 22. september. Se opptaket i videoen øverst på denne siden.

Det er med stor glede vi igjen kan åpne for fysisk samling hos Deloitte, i tråd med gjeldende smittevernsregler. På grunn av smittesituasjonen har vi begrenset antall plasser på arrangementet, så her er der førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Det vil også bli anledning til å følge debatten digitalt.

Bildekilde: Stortinget

Torbjørn Røe Isaksen

Arbeids- og sosialminister (H)

Har tidligere vært kunnskapsminister (2013-2018) og næringsminister (2018-2020), før han tok over ledelsen av arbeids- og sosialdepartementet 24. januar 2020. Røe Isaksen har lenge engasjert seg for spørsmål om utenforskap, og utga i 2013 boka "Den onde sirkelen – om å falle utenfor i verdens rikeste land".

Marianne Nordli Hansen

Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo

Har gjennom mange år forsket på forskjellige former for sosial ulikhet, deriblant ulikhet mellom klasser, ulikhet i inntekt og formue, ulikhet i utdanningssystemet og sosial segregering. På alle disse områdene har hun vært opptatt av endring over tid, og i hvilken grad ulikhetene svekkes eller styrkes. For tiden leder hun et prosjekter finansiert av forskningsprogrammet FRIPRO i Norges forskningsråd: “Paradokser med formue og klasse: historiske forutsetninger og nåtidige konfigurasjoner“.

Adel Khan Farooq

Journalist og regissør

Adel har gjort seg bemerket som dokumentarfilmskaper. I 2016 debuterte han som forfatter med "Mine brødre". Han har lenge vært opptatt av ungdom og utenforskap, og arbeidet med temaer rundt islam, fremmedgjøring og radikalisering.

Mah-Rukh Ali

Debattleder

Mak-Rukh Ali er forfatter og seniorrådgiver i Nucleus. Hun har omfattende erfaring som journalist, blant annet ti år som nyhetsanker i TV2, og har også jobbet i NRK, Dagens Næringsliv, Dagbladet og Aftenposten. Mah-Rukh har skrevet to bøker om Midtøsten, og har spesialisert seg på sikkerhetspolitikk.