The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet |
 

Taushet til salgs

Taushet til salgs

Taushetsplikten legger seg som et lydtett teppe over de fleste konflikter som løses gjennom et økonomisk oppgjør mellom parter som er uenige. Behovet for en offentlig unnskyldning eller å kunne formidle sin versjon av uretten som er begått, blir ikke mulig for ofrene, med mindre de velger å gå til media med sine anklager. Varslernes vern styrkes fra 01.01.20 ved at deres rettigheter inngår i arbeidsmiljøloven.

Retten til trygt å kunne varsle om kritikkverdige forhold er avgjørende for et velfungerende demokrati. Men hva skjer med demokratiet når urett repareres med økonomiske pakker og deretter taushet? Skulle varslerne nå frem med sine anklager, kan arbeidslivets svar, for å komme til bunns i saken, være en granskning eller faktaundersøkelse. Resultatet av granskningene er at de ofte får en faktisk virkning, nærmest som en dom. Granskninger i privat sektor er ikke lovregulert, og politiet uttrykker ofte en forventning om at næringslivet selv skal kartlegge de faktiske forhold, før de trer inn. Men hvem er da egentlig på varslerens side? Velkommen sterkere vern av varslere!

Du møter:

  • Kari Breirem, advokat, forfatter og varsler.
  • Gunnar Kagge, journalist i Aftenposten som selv har håndtert mange varsler
  • Ståle Einarsen, professor ved Universitetet i Bergen, og ekspert på mobbing i arbeidslivet. Han er medforfatter av boka «Faktaundersøkelse», og er en av dem som har bidratt til å innføre den britiskinspirerte metoden til Norge.
  • Trude Teige, debattleder

13. november, 2019

kl. 17.00–18.30

Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Kari Elisabeth Breirem

Kari Elisabeth Breirem er en advokat, forfatter og tidligere direktør i lagmannsretten. Hun er nå advokat i Hallgren og Hallgren advokatfirma, hvor hun daglig jobber med varslersaker. Breirem ble kjent som varsler i den såkalte Røkke-saken da hun i rollen som direktør i BA-HR nektet å underskrive en utbetaling på 1,5 millioner kroner til den tidligere helseministeren, Tore Tønne. Honoraret var for rådgivningsvirksomhet Tønne hadde utført for Kjell Inge Røkke. Hun ble avskjediget fra advokatfirmaet BA-HR. Senere ble advokatfirmaet BA-HR ilagt en bot på 50 000 kroner for utbetalingen til Tønne.

Breirem var medlem i regjeringens referanseutvalg for vurdering av bestemmelser om varsling i arbeidsmiljøloven, men kritiserte utvalget for dets manglende kunnskap om varslersaker. Breirem leder rettsgruppen for varsling og etikk og har skrevet to bøker: «På BA-HR bakke. En varslers historie» og «Fremme rett og hindre urett»

https://www.linkedin.com/in/kari-breirem/

Gunnar Kagge

Gunnar Kagge er en Aftenposten-journalist og forfatter. Han er også vararepresentant til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Kagge er cand. philol. i historie fra Universitetet i Oslo og har 35 års erfaring som journalist. Han skriver for det meste om politikk og økonomi og har mottatt mange varsler som har blitt avslørende nyhetssaker i Aftenposten.

Han har utgitt boken «Den store reiseguiden» (2005) sammen med Jens A. Riisnæs. Han har også skrevet «Vårt århundre» (2008), en faktabok om det 20. århundre for barn, flere vitsebøker og en ledelsesbok for de som blir ledet, «Trollet sprekker når du ler av sjefen» (2007). I høst ga han ut boken «Nordmarkas beste turer».

Ståle Einarsen

Ståle Einarsen er psykolog og professor. Han er cand. psychol. (1991), dr. psychol. (1996) og professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Einarsen er særlig kjent for sitt arbeid med mobbing, destruktiv ledelse og konflikthåndtering. Han leder forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) ved Universitet i Bergen. Sammen med Professor Helge Hoel og Advokat Harald Pedersen står han bak Faktaundersøkelse, en metode som skal benyttes i saker som angår mobbing, trakassering, konflikter og diskriminering i arbeidslivet.

Einarsen har publisert et hundretalls vitenskapelig artikler og utgitt en rekke bøker bl.a. «Faktaundersøkelse: Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker» (2016). Einarsen underviser i metoden og er dypt uenig at varsling inngår i arbeidsmiljøloven fra nyttår. - Det burde vært laget en egen lov for dette, slik man har gjort i f.eks. Sverige. Da unngår man sammenblanding av klagesaker (om eget arbeidsforhold og eget arbeidsmiljø) og varslingssaker (store saker der man melder fra om at man har observert kritikkverdige forhold som i utgangspunktet ikke angår eget arbeidsforhold og eget arbeidsmiljø). Faktaundersøkelse som en avgrenset form for gransking er utviklet for den første type saker og har som fokus om noen har opplevd å bli utsatt for brudd på arbeidsmiljøloven. I sistnevnte saker mener han det er mer omfattende granskninger som benyttes.

Rune Ottosen

Rune Ottosen er professor emeritus OsloMet - storbyuniversitetet og nestleder i Norsk Pen. I styret har han ansvar for å jobbe med varsling. Norsk PEN arrangerer jevnlig seminarer der varslernes situasjon på ulike samfunnsområder på dagsorden.

Pen International er en organisasjon som er mest kjent for å jobbe for fengslede journalister og forfatter. Men gjennom det norske prosjektet ønsker Norsk Pen og engasjere seg på bred basis i ytringsfrihetsspørsmål.

Trude Teige

Trude Teige er utdannet oversetter og journalist. Hun har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Teige har skrevet ni romaner, og til nå fem populære krimromaner om TV-journalisten Kajsa Coren. Til sammen har bøkene om Kajsa Coren solgt i mer enn 160 000 eksemplarer. Den historiske romanen "Mormor danset i regnet" ble nominert til Bokhandlerprisen.

Trude Teige er president i Rivertonklubben. Teige har ledet seminar og debatter og intervjuet varslere. Hun er aktuell med ny kriminalroman om temaet #Metoo i norsk politikk og media.