The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet |
 

Hvem bestemmer historien?

Vinnerne skriver historien. Det har vi alltid hørt, men er det nødvendigvis slik? Korona-pandemien kommer til å være en av de mest grunnleggende hendelsene i samfunnet vårt dette hundreåret. Diskusjonen om hvordan den historien skal skrives har allerede begynt, det så vi tydelig i debatten etter Korona-kommisjonens rapport. Men kampen om historien er langvarig. Noen av de heftigste diskusjonene det siste året handler om hvordan vi skal forstå andre verdenskrig, og både bøker og TV-serier har blitt gjort gjenstand for sterk og heftig debatt.

Er det greit at historien er subjektiv, ut fra hvem som forteller? Eller bør vi stille kvalitetskrav til historiefortellere? Hva betyr historien egentlig? Kan vi bruke klassisk historiefortelling til å bearbeide vår kollektive sorg over det som er tapt, og kan vi bruke historien til å skape et kollektivt minne som gjør at vi lærer og unngår å kopiere våre feil?
Hvem er det egentlig som skriver historien vår? Hvis det er så viktig, er det da greit å overlate jobben til historikere, forfattere og økonomer, eller bør vi stole på regjeringens egne evalueringer? Og hvilken verdi har personlige historiefortellinger, med sin mer eller mindre sminkede versjon av virkeligheten?

Påmelding

Webinar

14. april

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.