The Waterfront Ideas | Deloitte | Munchmuseet |
 

Hvorfor tør ingen ta de upopulære beslutningene lenger?

Røykeloven og styrekvotering var verken en velgermagnet eller en politisk sak som ble applaudert, men så innlysende logisk det virker i etterkant! Hva kreves av politikere og ledere som tør lede og ta valg de er overbevist om ettertiden vil takke dem for?

Debatten starter den 11. november klokken 17. Du kan se debatten på YouTube eller Facebook.

Christian Strand (NRK) leder samtalen og i panelet sitter:

  • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, tidligere leder Krf.
  • Ansgar Gabrielsen, konsulent,  tidligere næringsminister
  • Tone Sofie Aglen, politisk kommentator VG

Meld deg på kommende debatter

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Vi følger situasjonen i forbindelse med covid-19 tett, og vil tilpasse gjennomføringen av fysiske møter etter rådende forhold. For å redusere risiko for smitte av Covid-19 har vi i Deloitte iverksatt en rekke tiltak.

  • Det åpnes kun for begrenset påmelding til arrangement for å sikre tilstrekkelig avstand mellom deltagere i lokalene.
  • Det er innført retningslinjer for gjennomføring av arrangementer knyttet til renhold, matservering og opprettholdelse av god hygiene.
  • Av hensyn til andre deltakere og ansatte, ber vi om at du ikke deltar på våre arrangement hvis du opplever symptomer på luftveisinfeksjon.

Tone Sofie Aglen

Tone Sofie Aglen er politisk kommentator VG. Hun kom til stillingen fra samme rolle i Adressa. Aglen har vært politisk aktiv på høyt nivå for både SV og Senterpartiet, vært rådmann i  Moskenes i Lofoten og direktør i SIVA, selskapet for industrivekst.

Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Han har hatt statsrådsposter i både Bondevik I- og Bondevik II-regjeringen i periodene 1997–2000 og 2001–2005. Som helseminister var han tidlig ute med å forby røyking på offentlig sted, og Norge ble det andre landet i Europa som innførte dette, basert på tilgjengelig kunnskap om farene ved røyking.

Videre har Høybråten vært stortingsrepresentant, president for Nordisk råd, generalsekretær for Nordisk ministerråd,  partileder i Krf , rådmann i Oppgård og sjef for Rikstrygdeverket.

Han var styreleder i Den globale vaksinealliansen GAVI, et offentlig/privat samarbeid for å øke tilgangen til immunisering i fattige land og er forfatter av tre bøker.

Ansgar Gabrielsen

Ansgar Gabrielsen, er konsulent AGC Consult. Han var tidligere næringsminister i 2001–2004 og helseminister 2004–2005. Gabrielsen er særlig kjent for som næringsminister å ha fått gjennom minst 40 prosent deltakelse av kvinner i bedriftsstyrer for store aksjeselskap Han var ordfører i Lindesnes 1987–1993. Høsten 2005 startet Gabrielsen eget foretak med konsulentvirksomhet i Oslo. I 2008 utga han boken Brev til en minister. I 2005 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Christian Strand leder debatten. Han har også jobbet som reporter, nyhetsanker og talkshow-vert og ledet «Forbrukerinspektørene» i NRK. Strand deltok i «Skal vi Danse» på TV2.